MJESTO

Kongresni centar Amadria (ex. Solaris)

Šibenik

VRIJEME

20. – 23. listopad 2022.

VAŽNI DATUMI

Rana kotizacija: 1. rujan 2022.

Prijava sažetaka: 3. srpanj 2022.

JEZIK

Službeni jezici kongresa su hrvatski i engleski.

ORGANIZATORI

Hrvatsko društvo za kliničku mikrobiologiju
Hrvatskog liječničkog zbora

Hrvatsko društvo za infektivne bolesti
Hrvatskog liječničkog zbora

OPĆI UVJETI

Link za preuzimanje Općih uvjeta Kongresa.

SPONZORI

ZLATNI SPONZORI

SREBRNI SPONZOR

BRONČANI SPONZOR