POSTERI

Dimenzije postera trebaju biti u standardnom B1 formatu (70,7 cm x 100 cm) ili maksimalno 80 cm (širina) x 100 cm (visina).
 
Posteri će biti numerirani i navedeni u programu s oznakom mjesta pozicije izlaganja.
 
Organizatori će osigurati:
 • plohu za postavljanje postera (1 x 1 m)
 • oznake s brojem postera
 • pomagala za postavljanje postera na plohe (dvostranu ljepljivu traku)
Naslov, imena autora i institucije sastavni su dijelovi postera i autori ih sami upisuju u gornji dio postera.

Posteri će biti izloženi u petak 21.10. i u subotu 22.10. u poster sekciji na etaži -1 kongresnog centra.
Predstavljanje najboljih postera je po programu u četvrtak 20.10. nakon Otvorenja Kongresa.
 
Autori postera trebaju postaviti svoj poster na unaprijed numerirane pozicije u četvrtak 20.10. iza 20:00 ili u petak 21.10. do 09:00.

Upute za slanje sažetka predavanja

Svi sažeci moraju biti prezentirani na hrvatskom ili engleskom jeziku.

Prijava sažetka mora sadržavati:

 • Ciljeve
 • Metode
 • Rezultat
 • Zaključak

Sadržaj sažetka ne smije biti duži od 300 riječi.

Rok za slanje sažetka je 1. rujna 2022 / produženo do 11. rujna 2022. /
Autori će biti obavješteni o prihvaćanju sažetka putem e-maila do 15. rujna 2022. / produženo do 26. rujna 2022. /

online formular za SAŽETAK predavanja

  Naslov*

  Prvi autor (ime, prezime i Ustanova)*

  E-mail adresa prvog autora*

  Dodatni autori (imena, prezimena, Ustanove i e-mail adrese)

  Prezentirajući autor (ostaviti prazno ukoliko je prvi autor ujedno i prezentirajući autor)

  Glavna tema*

  Sažetak (maksimalno 300 riječi)*