PREDSJEDNICI

Marija Santini
Hrvatko društvo za infektivne bolesti HLZ-a

Jasmina Vraneš
Hrvatsko društvo za kliničku mikrobiologiju HLZ-a

ORGANIZACIJSKI ODBOR

Marija Santini
Jasmina Vraneš
Arjana Tambić Andrašević
Edita Sušić
Neven Papić
Blanša Bilić

ZNANSTVENI ODBOR

*abecednim redom

Maja Abram
Bruno Baršić
Branka Bedenić
Josip Begovac
Ljiljana Betica Radić
Ana Budimir
Domagoj Drenjančević
Vera Katalinić-Janković
Davorka Lukas
Amarela Lukić-Grlić
Boris Lukšić
Sunčanica Ljubin Sternak
Ivana Mareković
Alemka Markotić
Ivan Puljiz
Tomislav Rukavina
Irena Slavuljica
Lorna Stemberger Marić
Mario Sviben
Goran Tešović
Marija Tonkić
Tatjana Vilibić Čavlek
Adriana Vince
Snježana Židovec Lepej

TAJNIŠTVO

gđa. Jasminka Blaha

Klinika za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević”, Mirogojska 8, 10 000 Zagreb, Hrvatska

gđa. Vesna Šušković-Mihiček

Nastavni zavod za javno zdravstvo “Dr. Andrija Štampar”
Mirogojska 16, 10 000 Zagreb, Hrvatska

Glavne Teme

 • COVID-19
 • Mikrobiološka dijagnostika
 • Antimikrobna terapija
 • Novi antibiotici
 • Antimikrobna rezistencija
 • Infekcije povezane sa zdravstvenom skrbi
 • Sepsa i endokarditisi
 • Infekcije respiratornog sustava i tuberkuloza
 • Virusni hepatitisi
 • Gastrointestinalne infekcije
 • Clostridioides difficile – infekcije
 • Infekcije središnjeg živčanog sustava
 • Infektivne bolesti djece
 • Infekcije u trudnica i novorođenčadi
 • Urogenitalne i spolno prenosive infekcije
 • Infekcije u imunokompromitiranih i HIV/AIDS
 • Zoonoze
 • Putnička, tropska i migracijska medicina
 • Emergentne infektivne bolesti
 • Dijagnostika i liječenje gljivičnih infekcija
 • Parazitarne bolesti
 • Cijepljenje i imunoprofilaksa
 • Nove metode u intenzivnom liječenju
 • Brza dijagnostika i „point of care“ testovi
 • Radiolška dijagnostika infektivnih bolesti
 • Slobodne teme